MILJÖ

Miljö

Miljö och hållbar utveckling är viktigt för oss på Henåns Glasmästeri.

Våren 2020 installerade vi 220 kvm solpaneler på vårt tak för att bidra till en bättre miljö.

Vi har installerat oljeavskiljare i våra brunnar för att förhindra att skadliga ämnen följer med ner i marken.

Glaset återvinner vi och vi källsorterar andra material, vi tar med glas och material tillbaka från arbeten ute hos våra kunder för att säkerställa att materialet återvinns på rätt sätt.

Våra leverantörer har stort fokus på miljö och vi följer deras riktlinjer och miljöpolicys.

Vi jobbar kontinuerligt med vårt miljöarbete och är ISO-certifierade.

solpanelerna

Vill du ha information
om priser eller har andra frågor gällande jobb?